NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT

Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S (NCMF)
er et finansielt selskab, der udbyder specialiseret investeringsrådgivning.
NCMF er registreret i Finanstilsynet som fondsmæglerselskab
med tilladelse til at drive porteføljepleje samt rådgivning.

MERE >>