Profil


Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S (NCMF) er et finansielt selskab, der udbyder specialiseret investeringsrådgivning til en række investeringsforeninger, fonde, aktie- og anpartsselskaber og andre formuende investorer i og udenfor Danmark. Vi er registreret i Finanstilsynet som fondsmæglerselskab med tilladelse til at drive porteføljepleje samt rådgivning.

NCMF’s formue under administration vokser alene ved mund til øre princippet og markedsføres ikke på traditionel vis. Vi er rådgiver for 6 mandater, herunder 1 investeringsforeninger og 2 kapitalforeninger. NCMF er analyse- og investeringsfunderet og har en afkastorienteret målsætning for NCMF’s kunder, hvilket betyder, at hvis ikke vi på langt sigt genererer tilfredsstillende absolut afkast og samtidig merafkast til sine kunder i forhold til de generelle aktiemarkeder, har vi ingen eksistensberettigelse.

NCMF blev grundlagt i marts 2002 og etableret af Ole Nielsen. Som anerkendt ekspert indenfor investeringsfeltet ”Value Investing”, eller værdi investering, har Ole Nielsen med stor succes identificeret værdi på internationale aktiemarkeder i mere end 30 år. Ole Nielsen har været fund manager for danske såvel som internationale investeringsforeninger, som har opnået topplaceringer i sammenligninger med andre investeringsforeninger.