IMPRESSUM


Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S
Eriksholmvej 40
4390 Vipperoed
Danmark

Telefon:  +45 23 44 43 07

Mail:  info@nielsencapitalmanagement.dk


Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S’ (NCMF) hjemmeside har udelukkende til formål at orientere om NCMF aktiviteter. De offentliggjorte oplysninger, herunder vurderinger, skøn og forventninger til den fremtidige udvikling på værdipapirmarkederne offentliggjort på hjemmesiden er udelukkende NCMF’s forventninger og således på ingen måde rådgivning. Det er NCMF’s opfattelse, at samtlige publikationer er korrekte og retvisende.

Hjemmesiden indeholder historiske tal, allokeringer, prospekter, vedtægter, nyheder, kommentarer samt vores forventninger til fremtiden. Disse oplysninger er baseret på offentligt tilgængelige informationer og egne beregninger og analyser. NCMF indestår ikke for, at de på hjemmesiden angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling også vil være i overensstemmelse med den faktiske udvikling på markedet.

Oplysninger på hjemmesiden er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud på eller opfordring til at købe eller sælge værdipapir samt investeringsbeviser. NCMF garanterer heller ikke for oplysningernes rigtighed og fuldstændighed. De offentliggjorte informationer, beregninger, skøn og vurderinger træder heller ikke og kan ikke træde i stedet for kundernes og deres rådgiveres vurderinger af markedet. NCMF opfordrer til, at alle kunder og særligt ikke professionelle kunder søger den fornødne rådgivning, forinden disse køber eller sælger værdipapirer.

NCMF er ikke ansvarlig for, at markedet ikke udvikler sig i overensstemmelse med de angivne prognoser, den historiske udvikling, offentliggjorte beregninger og egne forventninger. NCMF kan ikke gøres ansvarlig for tab, som besøgende på hjemmesiden får som følge af handlinger, der er reflekteret af oplysningerne på hjemmesiden.

NCMF er heller ikke ansvarlige for tab og skader, som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til hjemmesiden, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i NCMF’s datasystem eller telekommunikationssystemer. Endvidere er NCMF ikke ansvarlig for tab og skader forårsaget af svig, svindel samt data- og cyberkriminalitet, herunder “deep linking” eller manglende tilgængelighed til hjemmesiden.

NCMF har ophavsret til denne hjemmeside, hvorfor enhver anvendelse eller videreforanstaltning forudsætter tilladelse fra NCMF. Ved enhver benyttelse af sitet og den heri tilgængelige information gælder, at al information på sitet er ejet af NCMF og beskyttet efter den til enhver tid gældende ophavsretlige varemærkeretlige lovgivning og må ikke mangfoldiggøres i nogen form uden skriftlig godkendelse fra NCMF. Oplysningerne må hverken videregives i original eller i ændret form.

Den besøgende kan til enhver kontakte NCMF for yderligere information eller anmode om korrektion i tilfælde af fejl. Eventuelle spørgsmål vedrørende dette rettes til Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S, Eriksholmvej 40, DK – 4390 Vipp

eroed eller info@nielsencapitalmanagement.dk


PRIVATLIVSPOLITIK NCMF 

PRIVATLIVSPOLITIK KBSC

POLITIK FOR AKTIVT EJERSKAB

LØNPOLITIK

VEDERLAGSRAPPORT FOR NCMF 2023